ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร , วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/92319
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร , วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี . (2542). โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร , วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี . 2542. "โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร , วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี . "โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร , วิไลพร สิริมังครารัตน์ , มนพ ลือชารัศมี . โปรแกรมต่อต้านไวรัสคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2542.