ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ชุติกาญจน์ พิลาศรี , สมาพร ศิริลาภ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , สรญา แก้วพิทูลย์ , ชาญวิทย์ มณีนิล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/92133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุติกาญจน์ พิลาศรี , สมาพร ศิริลาภ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , สรญา แก้วพิทูลย์ , ชาญวิทย์ มณีนิล . (2553). ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี , สมาพร ศิริลาภ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , สรญา แก้วพิทูลย์ , ชาญวิทย์ มณีนิล . 2553. "ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี , สมาพร ศิริลาภ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , สรญา แก้วพิทูลย์ , ชาญวิทย์ มณีนิล . "ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี , สมาพร ศิริลาภ , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , สรญา แก้วพิทูลย์ , ชาญวิทย์ มณีนิล . ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.