ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ
นักวิจัย : ปรีชา เรืองวิชาธร , ประโยชน์ เจริญสุข , อุ่นเรือน เล็กน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา เรืองวิชาธร , ประโยชน์ เจริญสุข , อุ่นเรือน เล็กน้อย . (2552). สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรีชา เรืองวิชาธร , ประโยชน์ เจริญสุข , อุ่นเรือน เล็กน้อย . 2552. "สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรีชา เรืองวิชาธร , ประโยชน์ เจริญสุข , อุ่นเรือน เล็กน้อย . "สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ปรีชา เรืองวิชาธร , ประโยชน์ เจริญสุข , อุ่นเรือน เล็กน้อย . สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.