ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย
นักวิจัย : นิกร ดุสิตสิน , ศิริยุพา นันสุนานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91750
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิกร ดุสิตสิน , ศิริยุพา นันสุนานนท์ . (2550). การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิกร ดุสิตสิน , ศิริยุพา นันสุนานนท์ . 2550. "การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิกร ดุสิตสิน , ศิริยุพา นันสุนานนท์ . "การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
นิกร ดุสิตสิน , ศิริยุพา นันสุนานนท์ . การศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศ ของเยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.