ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
นักวิจัย : อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , เสาวภา อังสุภานิช , สุนันทา สุวรรโณดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91683
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , เสาวภา อังสุภานิช , สุนันทา สุวรรโณดม . (2550). การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , เสาวภา อังสุภานิช , สุนันทา สุวรรโณดม . 2550. "การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , เสาวภา อังสุภานิช , สุนันทา สุวรรโณดม . "การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , สนิท อักษรแก้ว , กัลยา วัฒยากร , เสาวภา อังสุภานิช , สุนันทา สุวรรโณดม . การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.