ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด
นักวิจัย : ปรารถนา มงคลธวัช , สายสมร งามล้วน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91646
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรารถนา มงคลธวัช , สายสมร งามล้วน . (2550). การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรารถนา มงคลธวัช , สายสมร งามล้วน . 2550. "การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรารถนา มงคลธวัช , สายสมร งามล้วน . "การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ปรารถนา มงคลธวัช , สายสมร งามล้วน . การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.