ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเสพกัญชาของผู้ป่วยที่บำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเสพกัญชาของผู้ป่วยที่บำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี
นักวิจัย : ยุพาพันธ์ ประเสริฐศิลป์ , วราลักษณ์ ปรีชาสุชาติ , กานดา สุขหอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพาพันธ์ ประเสริฐศิลป์ , วราลักษณ์ ปรีชาสุชาติ , กานดา สุขหอม . (2548). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเสพกัญชาของผู้ป่วยที่บำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยุพาพันธ์ ประเสริฐศิลป์ , วราลักษณ์ ปรีชาสุชาติ , กานดา สุขหอม . 2548. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเสพกัญชาของผู้ป่วยที่บำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยุพาพันธ์ ประเสริฐศิลป์ , วราลักษณ์ ปรีชาสุชาติ , กานดา สุขหอม . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเสพกัญชาของผู้ป่วยที่บำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ยุพาพันธ์ ประเสริฐศิลป์ , วราลักษณ์ ปรีชาสุชาติ , กานดา สุขหอม . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเสพกัญชาของผู้ป่วยที่บำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.