ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
นักวิจัย : ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ , ธโสธร ตู้ทองคำ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ดุสิต เวชกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91203
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ , ธโสธร ตู้ทองคำ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ดุสิต เวชกิจ . (2550). การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ , ธโสธร ตู้ทองคำ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ดุสิต เวชกิจ . 2550. "การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ , ธโสธร ตู้ทองคำ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ดุสิต เวชกิจ . "การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ , ธโสธร ตู้ทองคำ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ดุสิต เวชกิจ . การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.