ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ : โครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ : โครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นักวิจัย : มณีวรรณ ผิวนิ่ม , ปรารถนา จันทรุพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณีวรรณ ผิวนิ่ม , ปรารถนา จันทรุพันธุ์ . (2548). โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ : โครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มณีวรรณ ผิวนิ่ม , ปรารถนา จันทรุพันธุ์ . 2548. "โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ : โครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มณีวรรณ ผิวนิ่ม , ปรารถนา จันทรุพันธุ์ . "โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ : โครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
มณีวรรณ ผิวนิ่ม , ปรารถนา จันทรุพันธุ์ . โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ : โครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.