ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
นักวิจัย : ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91099
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ . (2545). แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ . 2545. "แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ . "แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ . แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.