ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน
นักวิจัย : จิระ ปรังเขียว , วิบูลย์ ช่างเรือ , ดุสิต มานะจุติ , พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม , พวงเพชร์ ธนสิน , วราภา คุณาพร , วันเพ็ญ สุรฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91032
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระ ปรังเขียว , วิบูลย์ ช่างเรือ , ดุสิต มานะจุติ , พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม , พวงเพชร์ ธนสิน , วราภา คุณาพร , วันเพ็ญ สุรฤกษ์ . (2537). วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิระ ปรังเขียว , วิบูลย์ ช่างเรือ , ดุสิต มานะจุติ , พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม , พวงเพชร์ ธนสิน , วราภา คุณาพร , วันเพ็ญ สุรฤกษ์ . 2537. "วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิระ ปรังเขียว , วิบูลย์ ช่างเรือ , ดุสิต มานะจุติ , พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม , พวงเพชร์ ธนสิน , วราภา คุณาพร , วันเพ็ญ สุรฤกษ์ . "วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
จิระ ปรังเขียว , วิบูลย์ ช่างเรือ , ดุสิต มานะจุติ , พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม , พวงเพชร์ ธนสิน , วราภา คุณาพร , วันเพ็ญ สุรฤกษ์ . วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.