ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ศิริรัตน์ ปานอุทัย , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , สุธิศา ล่ามช้าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/90998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริรัตน์ ปานอุทัย , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , สุธิศา ล่ามช้าง . (2541). ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริรัตน์ ปานอุทัย , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , สุธิศา ล่ามช้าง . 2541. "ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริรัตน์ ปานอุทัย , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , สุธิศา ล่ามช้าง . "ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ศิริรัตน์ ปานอุทัย , อัครอนงค์ ปราโมช , ประยงค์ ลิ้มตระกูล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , สุธิศา ล่ามช้าง . ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.