ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง
นักวิจัย : อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์ , พรจิต สมบัติพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/90873
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์ , พรจิต สมบัติพานิช . (2548). การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์ , พรจิต สมบัติพานิช . 2548. "การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์ , พรจิต สมบัติพานิช . "การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์ , พรจิต สมบัติพานิช . การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.