ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
นักวิจัย : พรจิต สมบัติพานิช , อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/90871
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรจิต สมบัติพานิช , อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์ . (2548). การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรจิต สมบัติพานิช , อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์ . 2548. "การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรจิต สมบัติพานิช , อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์ . "การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
พรจิต สมบัติพานิช , อุบลวรรณา ภวกานันท์ , ชวนะ ภวกานันท์ . การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์". กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.