ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู
นักวิจัย : ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/90825
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร . (2548). การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร . 2548. "การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร . "การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร . การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.