ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/90824
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . (2548). สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . 2548. "สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . "สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.