ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ
นักวิจัย : สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/90194
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . (2543). ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . 2543. "ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . "ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.