ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : บุญเฉิด โสภณ , สิริประภา กลั่นกลิ่น , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ธเนศ ต่วนชะเอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/89982
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเฉิด โสภณ , สิริประภา กลั่นกลิ่น , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ธเนศ ต่วนชะเอม . (2540). บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ , สิริประภา กลั่นกลิ่น , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ธเนศ ต่วนชะเอม . 2540. "บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ , สิริประภา กลั่นกลิ่น , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ธเนศ ต่วนชะเอม . "บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
บุญเฉิด โสภณ , สิริประภา กลั่นกลิ่น , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ , ธเนศ ต่วนชะเอม . บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.