ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน
นักวิจัย : กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ศิริเชษฐ สังขะมาน , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , ประโยชน์ เจริญสุข , วาสนา ยอดสลุง , กมล ส่งวัฒนา , ศิริพร รัศมีมณฑล , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , อณสว์ ยี่สุดี , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/89369
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ศิริเชษฐ สังขะมาน , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , ประโยชน์ เจริญสุข , วาสนา ยอดสลุง , กมล ส่งวัฒนา , ศิริพร รัศมีมณฑล , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , อณสว์ ยี่สุดี , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง . (2554). โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ศิริเชษฐ สังขะมาน , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , ประโยชน์ เจริญสุข , วาสนา ยอดสลุง , กมล ส่งวัฒนา , ศิริพร รัศมีมณฑล , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , อณสว์ ยี่สุดี , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง . 2554. "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ศิริเชษฐ สังขะมาน , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , ประโยชน์ เจริญสุข , วาสนา ยอดสลุง , กมล ส่งวัฒนา , ศิริพร รัศมีมณฑล , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , อณสว์ ยี่สุดี , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง . "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ศิริเชษฐ สังขะมาน , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , ประโยชน์ เจริญสุข , วาสนา ยอดสลุง , กมล ส่งวัฒนา , ศิริพร รัศมีมณฑล , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , อณสว์ ยี่สุดี , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง . โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.