ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
นักวิจัย : จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พันธุมดี เกตะวันดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/89328
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พันธุมดี เกตะวันดี . (2554). การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พันธุมดี เกตะวันดี . 2554. "การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พันธุมดี เกตะวันดี . "การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พันธุมดี เกตะวันดี . การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.