ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
นักวิจัย : ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ , อนันต์ วัฒนกุลจรัส , อรุณี อินทรไพโรจน์ , กรวรรณ สังขกร , ศิริพร ศรีชูชาติ , คมสัน สุริยะ , สุเมธ พฤกษ์ฤดี , มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด , อัครพงศ์ อั้นทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/88966
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ , อนันต์ วัฒนกุลจรัส , อรุณี อินทรไพโรจน์ , กรวรรณ สังขกร , ศิริพร ศรีชูชาติ , คมสัน สุริยะ , สุเมธ พฤกษ์ฤดี , มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด , อัครพงศ์ อั้นทอง . (2551). พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ , อนันต์ วัฒนกุลจรัส , อรุณี อินทรไพโรจน์ , กรวรรณ สังขกร , ศิริพร ศรีชูชาติ , คมสัน สุริยะ , สุเมธ พฤกษ์ฤดี , มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด , อัครพงศ์ อั้นทอง . 2551. "พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ , อนันต์ วัฒนกุลจรัส , อรุณี อินทรไพโรจน์ , กรวรรณ สังขกร , ศิริพร ศรีชูชาติ , คมสัน สุริยะ , สุเมธ พฤกษ์ฤดี , มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด , อัครพงศ์ อั้นทอง . "พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ , อนันต์ วัฒนกุลจรัส , อรุณี อินทรไพโรจน์ , กรวรรณ สังขกร , ศิริพร ศรีชูชาติ , คมสัน สุริยะ , สุเมธ พฤกษ์ฤดี , มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด , อัครพงศ์ อั้นทอง . พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.