ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
นักวิจัย : จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/88762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ . (2550). โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ . 2550. "โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ . "โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ . โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.