ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
นักวิจัย : จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , สุมน มาลาสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/88761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , สุมน มาลาสิทธิ์ . (2550). ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , สุมน มาลาสิทธิ์ . 2550. "ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , สุมน มาลาสิทธิ์ . "ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
จินตนา บุญบงการ , สุทธิมา ชำนาญเวช , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , สุมน มาลาสิทธิ์ . ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.