ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/88525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา . (2545). การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา . 2545. "การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา . "การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา . การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.