ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
นักวิจัย : นฤมล บรรจงจิตร์ , อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , สุริยา วีรวงศ์ , ประโยชน์ เจริญสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/88499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล บรรจงจิตร์ , อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , สุริยา วีรวงศ์ , ประโยชน์ เจริญสุข . (2542). โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล บรรจงจิตร์ , อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , สุริยา วีรวงศ์ , ประโยชน์ เจริญสุข . 2542. "โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล บรรจงจิตร์ , อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , สุริยา วีรวงศ์ , ประโยชน์ เจริญสุข . "โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
นฤมล บรรจงจิตร์ , อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , สุริยา วีรวงศ์ , ประโยชน์ เจริญสุข . โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.