ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
นักวิจัย : กุสุมาลย์ วรงค์สุรัติ , คมสัน สุริยะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/88316
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุสุมาลย์ วรงค์สุรัติ , คมสัน สุริยะ . (2549). อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กุสุมาลย์ วรงค์สุรัติ , คมสัน สุริยะ . 2549. "อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กุสุมาลย์ วรงค์สุรัติ , คมสัน สุริยะ . "อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
กุสุมาลย์ วรงค์สุรัติ , คมสัน สุริยะ . อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.