ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ปราณี สังขะตะวรรธน์ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สำอาง สืบสมาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/88110
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราณี สังขะตะวรรธน์ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สำอาง สืบสมาน . (2547). ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปราณี สังขะตะวรรธน์ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สำอาง สืบสมาน . 2547. "ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปราณี สังขะตะวรรธน์ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สำอาง สืบสมาน . "ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ปราณี สังขะตะวรรธน์ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สำอาง สืบสมาน . ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.