ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
นักวิจัย : อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , จินตนา บุญบงการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/88006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , จินตนา บุญบงการ . (2545). โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , จินตนา บุญบงการ . 2545. "โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , จินตนา บุญบงการ . "โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
อัจฉรา จันทร์ฉาย , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , จินตนา บุญบงการ . โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.