ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง
นักวิจัย : นพรัตน์ มะเห , ณัฐทิตา โรจนประศาสน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/87893
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพรัตน์ มะเห , ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ . (2544). พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห , ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ . 2544. "พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห , ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ . "พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
นพรัตน์ มะเห , ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ . พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.