ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : กาญจนา โชคถาวร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/87814
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา โชคถาวร . (2543). ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กาญจนา โชคถาวร . 2543. "ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กาญจนา โชคถาวร . "ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
กาญจนา โชคถาวร . ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว ในเขตภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.