ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ดนุชา คุณพานิชกิจ , ดวงสมร อรพิทธิ์ , ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , วันเพ็ญ กฤตผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/87519
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดนุชา คุณพานิชกิจ , ดวงสมร อรพิทธิ์ , ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , วันเพ็ญ กฤตผล . (2538). การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดนุชา คุณพานิชกิจ , ดวงสมร อรพิทธิ์ , ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , วันเพ็ญ กฤตผล . 2538. "การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดนุชา คุณพานิชกิจ , ดวงสมร อรพิทธิ์ , ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , วันเพ็ญ กฤตผล . "การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
ดนุชา คุณพานิชกิจ , ดวงสมร อรพิทธิ์ , ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ , วันเพ็ญ กฤตผล . การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.