ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาภาคใต้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาภาคใต้
นักวิจัย : ผัสพร พฤฒิพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/87127
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผัสพร พฤฒิพานิช . (2532). พัฒนาภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผัสพร พฤฒิพานิช . 2532. "พัฒนาภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผัสพร พฤฒิพานิช . "พัฒนาภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
ผัสพร พฤฒิพานิช . พัฒนาภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.