ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการเคลื่อนย้ายและค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางพารา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการเคลื่อนย้ายและค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางพารา
นักวิจัย : มณฑล เลิศวรปรีชา , สายสมร บุญญาสวัสดิ์ , พจนา อินทรพรหม , กอบกุล โมทนา , ปรีชา ชูทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/87046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณฑล เลิศวรปรีชา , สายสมร บุญญาสวัสดิ์ , พจนา อินทรพรหม , กอบกุล โมทนา , ปรีชา ชูทรัพย์ . (2532). รูปแบบการเคลื่อนย้ายและค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางพารา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มณฑล เลิศวรปรีชา , สายสมร บุญญาสวัสดิ์ , พจนา อินทรพรหม , กอบกุล โมทนา , ปรีชา ชูทรัพย์ . 2532. "รูปแบบการเคลื่อนย้ายและค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางพารา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มณฑล เลิศวรปรีชา , สายสมร บุญญาสวัสดิ์ , พจนา อินทรพรหม , กอบกุล โมทนา , ปรีชา ชูทรัพย์ . "รูปแบบการเคลื่อนย้ายและค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางพารา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
มณฑล เลิศวรปรีชา , สายสมร บุญญาสวัสดิ์ , พจนา อินทรพรหม , กอบกุล โมทนา , ปรีชา ชูทรัพย์ . รูปแบบการเคลื่อนย้ายและค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางพารา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.