ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน
นักวิจัย : กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86898
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . (2551). บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . 2551. "บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . "บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์ , เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ . บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.