ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
นักวิจัย : พงศ์เทพ จิระโร , จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ ร.น. , สมศักดิ์ สุขเอี่ยม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86858
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์เทพ จิระโร , จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ ร.น. , สมศักดิ์ สุขเอี่ยม . (2550). การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์เทพ จิระโร , จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ ร.น. , สมศักดิ์ สุขเอี่ยม . 2550. "การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์เทพ จิระโร , จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ ร.น. , สมศักดิ์ สุขเอี่ยม . "การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พงศ์เทพ จิระโร , จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ ร.น. , สมศักดิ์ สุขเอี่ยม . การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.