ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา
นักวิจัย : ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86734
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ . (2545). ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ . 2545. "ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ . "ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , สมประสงค์ วิทยเกียรติ . ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2545.