ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย
นักวิจัย : เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , อัญชลี เชี่ยวโสธร , อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86713
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , อัญชลี เชี่ยวโสธร , อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม . (2541). การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , อัญชลี เชี่ยวโสธร , อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม . 2541. "การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , อัญชลี เชี่ยวโสธร , อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม . "การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , อัญชลี เชี่ยวโสธร , อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม . การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.