ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
นักวิจัย : ไพบูลย์ สุทธสุภา , โกวิทย์ พวงงาม , อดุลย์ บุญแปลง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ สุทธสุภา , โกวิทย์ พวงงาม , อดุลย์ บุญแปลง . (2544). รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สุทธสุภา , โกวิทย์ พวงงาม , อดุลย์ บุญแปลง . 2544. "รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สุทธสุภา , โกวิทย์ พวงงาม , อดุลย์ บุญแปลง . "รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
ไพบูลย์ สุทธสุภา , โกวิทย์ พวงงาม , อดุลย์ บุญแปลง . รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.