ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักวิชาการและแนวทางการสร้างโครงการวิจัยร่วมไทย-ลาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักวิชาการและแนวทางการสร้างโครงการวิจัยร่วมไทย-ลาว
นักวิจัย : วิยุทธ จำรัสพันธุ์ , ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ , ยุวดี ตปนียากร , อรรถ นันทจักร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86651
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิยุทธ จำรัสพันธุ์ , ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ , ยุวดี ตปนียากร , อรรถ นันทจักร์ . (2540). การสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักวิชาการและแนวทางการสร้างโครงการวิจัยร่วมไทย-ลาว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิยุทธ จำรัสพันธุ์ , ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ , ยุวดี ตปนียากร , อรรถ นันทจักร์ . 2540. "การสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักวิชาการและแนวทางการสร้างโครงการวิจัยร่วมไทย-ลาว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิยุทธ จำรัสพันธุ์ , ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ , ยุวดี ตปนียากร , อรรถ นันทจักร์ . "การสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักวิชาการและแนวทางการสร้างโครงการวิจัยร่วมไทย-ลาว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
วิยุทธ จำรัสพันธุ์ , ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ , ยุวดี ตปนียากร , อรรถ นันทจักร์ . การสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักวิชาการและแนวทางการสร้างโครงการวิจัยร่วมไทย-ลาว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.