ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล
นักวิจัย : ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง , นันทา ชัยพิชิตพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ . (2546). การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ . 2546. "การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ . "การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง , นันทา ชัยพิชิตพันธ์ . การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.