ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม
นักวิจัย : ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86376
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ . (2543). การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ . 2543. "การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ . "การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ . การศึกษาสถานภาพการวิจัย (พ.ศ.2535-2539) เพื่อการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห่งชาติ : ด้านอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.