ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นักวิจัย : บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จุมพล หนิมพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86261
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จุมพล หนิมพานิช . (2541). งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จุมพล หนิมพานิช . 2541. "งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จุมพล หนิมพานิช . "งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จุมพล หนิมพานิช . งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.