ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538
นักวิจัย : จินตนาภา โสภณ , ไสลทิพย์ ประมวญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , ศรวัชร งามอุโฆษ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/86197
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภา โสภณ , ไสลทิพย์ ประมวญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , ศรวัชร งามอุโฆษ . (2539). ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนาภา โสภณ , ไสลทิพย์ ประมวญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , ศรวัชร งามอุโฆษ . 2539. "ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนาภา โสภณ , ไสลทิพย์ ประมวญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , ศรวัชร งามอุโฆษ . "ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
จินตนาภา โสภณ , ไสลทิพย์ ประมวญ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค , ศรวัชร งามอุโฆษ . ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.