ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
นักวิจัย : บุญเฉิด โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , ภาวนา งามเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85957
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเฉิด โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , ภาวนา งามเจริญ . (2534). การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , ภาวนา งามเจริญ . 2534. "การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , ภาวนา งามเจริญ . "การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
บุญเฉิด โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , ภาวนา งามเจริญ . การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.