ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ที่อยู่อาศัยในโครงการทึ่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านบาง บัวทอง จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ที่อยู่อาศัยในโครงการทึ่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านบาง บัวทอง จังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : ชัยยะ พัฒนเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746340743 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
ชัยยะ พัฒนเจริญ . (2539). การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ที่อยู่อาศัยในโครงการทึ่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านบาง บัวทอง จังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยยะ พัฒนเจริญ . 2539. "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ที่อยู่อาศัยในโครงการทึ่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านบาง บัวทอง จังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยยะ พัฒนเจริญ . "การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ที่อยู่อาศัยในโครงการทึ่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านบาง บัวทอง จังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ชัยยะ พัฒนเจริญ . การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ที่อยู่อาศัยในโครงการทึ่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในย่านบาง บัวทอง จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.