ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพและความต้องการนิเทศ ของผู้บริหาร และครูผู้สอนสุขศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพและความต้องการนิเทศ ของผู้บริหาร และครูผู้สอนสุขศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิจัย : ชัยพร รูปน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ สุกกรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745822906 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
ชัยพร รูปน้อย . (2536). สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพและความต้องการนิเทศ ของผู้บริหาร และครูผู้สอนสุขศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยพร รูปน้อย . 2536. "สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพและความต้องการนิเทศ ของผู้บริหาร และครูผู้สอนสุขศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยพร รูปน้อย . "สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพและความต้องการนิเทศ ของผู้บริหาร และครูผู้สอนสุขศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ชัยพร รูปน้อย . สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพและความต้องการนิเทศ ของผู้บริหาร และครูผู้สอนสุขศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.