ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
นักวิจัย : โกเมท เทือกสุบรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746336223 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30369
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
โกเมท เทือกสุบรรณ . (2539). การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกเมท เทือกสุบรรณ . 2539. "การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกเมท เทือกสุบรรณ . "การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
โกเมท เทือกสุบรรณ . การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.