ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของคณะวิทยาการจัดการต่อการพัฒนาภาคใต้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของคณะวิทยาการจัดการต่อการพัฒนาภาคใต้
นักวิจัย : กมล ส่งวัฒนา , สุพจน์ โกวิทยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมล ส่งวัฒนา , สุพจน์ โกวิทยา . (2534). บทบาทของคณะวิทยาการจัดการต่อการพัฒนาภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมล ส่งวัฒนา , สุพจน์ โกวิทยา . 2534. "บทบาทของคณะวิทยาการจัดการต่อการพัฒนาภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมล ส่งวัฒนา , สุพจน์ โกวิทยา . "บทบาทของคณะวิทยาการจัดการต่อการพัฒนาภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
กมล ส่งวัฒนา , สุพจน์ โกวิทยา . บทบาทของคณะวิทยาการจัดการต่อการพัฒนาภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.