ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ity.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ity.
นักวิจัย : กมล ส่งวัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมล ส่งวัฒนา . (2534). ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ity..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมล ส่งวัฒนา . 2534. "ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ity.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมล ส่งวัฒนา . "ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ity.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
กมล ส่งวัฒนา . ภาวะผู้นำของข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ity.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.