ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย
นักวิจัย : บุญเฉิด โสภณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85785
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเฉิด โสภณ . (2532). การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ . 2532. "การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ . "การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
บุญเฉิด โสภณ . การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.